Postcoderoos

Energieakkoord - EigendomKleinverbruikAdresGebiedBelastingEigen dak - Garantie

Energieakkoord

In 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord. Samen gaan zij voor de verduurzaming van Nederland: van de economie en van onze samenleving. Eén van de pijlers in het akkoord is de bevordering van decentrale energieproductie door energiecoöperaties en VVE’s (Vereniging Van Eigenaren). 

Om energieproductie door coöperaties en VVE’s te bevorderen, is er subsidie beschikbaar gesteld in de vorm van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting. We noemen deze regeling de Postcoderegeling. Hoe werkt deze regeling en aan welke voorwaarden moet je als coöperatie en deelnemer voldoen?

Eigendom van de leden

Zonnepark Warken heeft 600 panelen die samen de installatie vormen, waarmee de energie wordt opgewekt. Deze installatie moet volledig het eigendom zijn van de coöperatie, die de installatie exploiteert. Hierbij gaat het dus om het juridische en het economische eigendom. Coöperatie Zonnepark Warken 1 is speciaal voor dit doel opgericht. Leden van Warken 1 kunnen zo meedoen in de postcoderoosregeling.

Kleinverbruikers

De regeling is bedoeld voor particulieren (huurders en huiseigenaren). Bedrijven met een kleinzakelijke aansluiting kunnen ook meedoen, mits zij niet meer dan 10.000 kWh per jaar afnemen. 

Woon- of werkadres

De leden van de coöperatie moeten wonen op het adres van de opgegeven energieaansluiting en/of er een bedrijf hebben gevestigd. Hierdoor zijn vakantiewoningen van de regeling uitgesloten. 

In welk postcodegebied woon jij? 

Alleen leden die in de postcodegebieden wonen, die in of rondom de als centrum aangewezen postcode wonen kunnen gebruik maken van de regeling. Dit gebied wordt de postcoderoos genoemd. De installatie moet staan in een van de bladen van de te vormen postcoderoos. Bij het volgende project streven we opnieuw naar een zo groot mogelijk dekkingsgebied. Wil je meedoen, meld je in elk geval aan. Heb je een dak beschikbaar, neem dan ook contact met ons op.

 
  • 7201: centrum Zutphen
  • 7203: Deventerwegkwartier, Noordveen  
  • 7204: Waterkwartier
  • 7205: De Hoven
  • 7206: Zuidwijken
  • 7207: Leesten, 
  • 7231: Warnsveld
  • 7232: Dreiumme
noordveen zonnepark zutphen

Financieel voordeel voor deelnemers: teruggave van de energiebelasting

Je hebt dit jaar recht op teruggave van € 0,1013 (exclusief BTW) per geproduceerd en afgenomen kWh per jaar. Je krijgt uitsluitend energiebelasting en BTW terug over de aan jou geleverde stroom tot een maximum van 10.000 kWh per jaar.  De coöperatie houdt de administratie bij van de productie van zonnestroom door jouw panelen. De coöperatie meldt de productie aan Duurzame Energie Unie (of eventueel een andere maatschappij) of stuurt een bericht hiervan aan de leden die gebruik maken van een andere energieleverancier. De leden sturen dit bericht door naar hun eigen leverancier met het verzoek de energiebelasting te verrekenen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling. De verrekening van de energiebelasting wordt uitgevoerd door de energiemaatschappij van de deelnemers en gecontroleerd door de Belastingdienst.

Heb je ook zonnepanelen op je eigen dak?

Ook wanneer je zelf al zonnepanelen op je dak hebt liggen, kun je meedoen met de regeling. Dit kan alleen niet voor het deel van de productie, waarover al saldering met eigen verbruik heeft plaatsgevonden. Het doel van de regeling is een belastingkorting te verlenen voor de van het net afgenomen kWh’s en dus niet voor kWh’s, waarover al saldering met het eigen verbruik heeft plaatsgevonden. 

15 jaar gegarandeerd

De postcoderegeling wordt gegarandeerd toegepast gedurende een periode van 15 jaar. De hoogte van de belastingkorting wordt jaarlijks bepaald. Zowel in het Belastingplan als in het Energieakkoord is expliciet aangegeven, dat de continuïteit voor bestaande gebruikers moet worden geborgd. Dit heet investeringszekerheid. De leden van coöperaties kunnen tenminste 15 jaar van de belastingkorting profiteren, ook als een jaar na de start de kortingsregeling weer wordt afgeschaft. Coöperaties die gebruik maken van de regeling, kunnen dit blijven doen.

Over ZutphenEnergie

Over ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven uit Zutphen en Warnsveld. Samen voorzien we in de lokale energiebehoeften in onze gemeente. Dat doen we door zelf betaalbare energie op te wekken, te leveren en te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Nieuwsbrief aanmelden