Projecten

 Energie opwekken - Energie leveren/afnemen - Energie besparen

ZutphenEnergie is een projectorganisatie. We trachten onze missie te verwezenlijken door het opzetten van projecten op het gebied van energie opwekken, leveren/afnemen en besparen. Waar mogelijk doen we dat met onze partners. Momenteel lopen de volgende projecten:

Energie opwekken

 • Warken 1 (actief))
  Zonnecentrale met 600 panelen op stal aan Lochemseweg.
 • Leesten Zonnecentrale met 366 zonnepanelen 
 • Zuidwijken 1 (in voorbereiding)
  Zonnecentrale met 600 panelen op gebouwen van de Vrije School VO aan de Weerdslag.
 • IJsselwind (in voorbereiding, met BrummenEnergie, Energierijk Voorst, LochemEnergie)
  Plaatsing van 3 windmolens bij IJssel-Twentekanaal.
 • Zon op School (actief, met Educatiepunt Zutphen)
  Educatief project voor basisscholen over PV op schoolgebouw.
 • Ik onderzoek energie (in voorbereiding, met bedrijven en ikonderzoekenergie.nl)
  Educatief project voor Havo en VWO over een maatschappelijk probleem in de energiesector.

Energie leveren/afnemen

Energie besparen

 • Energiecoach (actief, met gemeente en Kenniscentrum WOAB)
  Huiseigenaren en huurders begeleiden bij het kiezen van bespaarmaatregelen.
 • E-car Electrip (actief, met LochemEnergie en gemeente)
  Promoten van elektrisch rijden door verhuur van onze e-cars.
 • Wijk van de toekomst (actief, met gemeente, Gelders Energie Akkoord en Klimaatverbond)
  Realiseren van een proefproject in een Zutphense wijk om zonder gas te koken en te stoken.
 • Energieloket (actief, met gemeente en BrummenEnergie)
  Inirchten van informatiebalie voor bewoners met energievragen in Energiewinkel.
 • Warme truiendag (in voorbereiding, met Educatiepunt Zutphen)
  Educatief project rondom de Warme truiendag in feburari.
Over ZutphenEnergie

Over ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven uit Zutphen en Warnsveld. Samen voorzien we in de lokale energiebehoeften in onze gemeente. Dat doen we door zelf betaalbare energie op te wekken, te leveren en te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Nieuwsbrief aanmelden