Samen besparen

Het komt steeds vaker voor dat bewoners met elkaar energie besparen. Zo hebben een aantal huizen in de Rembrandtstraat samen hun daken geïsoleerd. In de Van Essenstraat is gezamenlijk dubbel glas ingekocht. En binnen een VvE aan de IJsselkade zijn huiseigenaren samen actief met verduurzaming van hun appartementen. Ook voor deze collectieve initiatieven kan ZE van betekenis zijn.

Procesbegeleider

Samen aan de slag gaan is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer geld een rol speelt. Om groepsprocessen bij energiemaatregelen goed te laten verlopen, heeft ZE procesbegeleiders beschikbaar. De begeleiding bestaat uit een sociaal deel om de samenwerking tussen de bewoners goed te laten verlopen, een technisch deel om de bewoners van de beste technische ondersteuning te voorzien en een financieel deel om de bewoners te ondersteunen bij het betaalbaar maken van uitvoeringen. Je kunt een procesbegeleider betrekken via de Energiewinkel.

Bewonersreis

De procesbegeleider werkt met de Collectieve bewonersreis. Deze beschrijft in 17 stappen wat er zoal vanaf de vraag tot en met de nazorg op je pad kan komen. Voor iedere stap zijn middelen beschikbaar. Om samen tot een werkbare situatie te komen, beginnen we met de stap Organiseren, met onder meer als middel de Kopgroep. Bij Oriënteren en informeren is er een Lijst met maatregelen, een overzicht van goede Websites en een verwijzing naar onze Energiecoaches. Bij Bekostigen vind je een pagina over Geldbronnen. De stap Aan de slag bevat een lijst met lokale Uitvoerders. Je kunt de reis betrekken bij de Energiewinkel.

 

 

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"De komende brede energietransitie komt vooral tot stand in de regio. Ik sta dus voor ZE."

Nieuwsbrief aanmelden