Zon op School

ZutphenEnergie | om heeft samen met BrummenEnergie | om, De A, Energierijk Voorst en LochemEnergie het lespakket Zon op School (ZoS) ontwikkeld. ZoS maakt kinderen bewust van de waarde van de zonnepanelen die op hun schooldak liggen. Je hebt als school de keuze gemaakt voor zonnepanelen, maar waarom eigenlijk? De kinderen gaan samen onderzoeken wat het belang is van zonne-energie en duurzaamheid. Niet door te vergaderen, maar door middel van heldere opdrachten. Ze ervaren wat er allemaal bij komt kijken om bijvoorbeeld (zonne-)energie op te wekken of vast te houden. Zie ook de folder.

Uitgangspunten

Wat ons lespakket biedt:

 • (Duurzaamheids)technieklessen afgestemd op niveau.
 • Een doorgaande leerlijn.
 • Kerndoelen per les beschreven (dus op te nemen in bestaande techniekaanbod van de school).
 • Werken met eenvoudige middelen, geen dure materialen.
 • Bewustwording rondom duurzaamheid en zonne-energie door te doen.
 • Een klassikaal onderzoek, de kinderen werken naar een gezamenlijke conclusie.
 • Een les die past in één middag.
 • Minimale voorbereiding voor de leerkracht.

Doel

Doel van de lessen is dat kinderen samen, door middel van materialen en onderzoek binnen de techniekles, hun eigen waarheid ontdekken. Starten met een kringgesprek, discussie of stelling en daarna aan de slag om antwoorden, oplossingen of bewijzen te vinden. Aan het eind van de les worden de uitkomsten en bevindingen klassikaal besproken. Dit levert de bewustwording op die wij voor ogen hebben.

Inhoud

Het lespakket bestaat uit een kist, met daarin zowel de opdrachten, het materiaal als de lesbeschrijving (inclusief docentenhandleiding). In de algemene handleiding voor de leerkrachten wordt stil gestaan bij het belang van het onderzoek binnen de lessen. Er is geen vaststaand antwoord, de kinderen trekken hun eigen conclusies op basis van de opgedane ervaring.

 • De kleintjes van groep 1-2 gebruiken hun zintuigen en leren spelenderwijs en bijvoorbeeld door zelf iets te maken. Denk aan het maken van een eenvoudige zonnewijzer op het plein en in iedere pauze de schaduw markeren. Of aan spelletjes doen rondom je schaduw. Spelenderwijs komt zo de stand en de richting van de zon aan bod. De kinderen kunnen dan aan hun ouders uitleggen, waarom de zonnepanelen op het schooldak liggen zoals ze liggen!
 • In groep 3-4 gaan de leerlingen onder andere aan de slag met de energieslurpers in de klas en zoeken praktische oplossingen hiervoor.
 • Groep 5-6 bekijkt energieopwekking en -verbruik van de dieren en kijken terug in de geschiedenis. Is duurzame energie iets van de toekomst of kunnen we ook wat leren van vroeger?
 • Vervolgens gaat groep 7-8 verder met het zelf ontwerpen en promoten van innovatieve duurzame producten. Alles in het klein, maar natuurlijk uit te bouwen en te combineren met bijvoorbeeld een beeldende-vormingsles.

Praktische informatie

Het streven is om de leerkracht zoveel mogelijk te laten focussen op het onderzoek van de leerlingen en zo min mogelijk op de eigen voorbereidingen. Dat hebben wij al voor u gedaan.

Elke leskist is gevuld met de benodigde basismaterialen, de lesbeschrijving (+ leerkrachtdeel) en inspiratiemateriaal. Natuurlijk is het van belang, dat de materialen voor de lessen compleet zijn. Daarom zit er ook een inhoudsopgave voor het verbruiksmateriaal in de kist. Zo kunt u dit deel jaarlijks indien nodig aanvullen. De meeste materialen zullen al in uw school aanwezig zijn (papier, lijm, verf e.d.), maar het kan voorkomen dat er budgetvriendelijke materialen als aluminiumfolie en dergelijke moet worden aangeschaft.

Inzetten

Ben je leerkracht en wil je ZoS gebruiken op jouw school of in jouw klas, neem dan contact met ons op.

 • Gebruik ons contactformulier.
 • Bel of mail ons (0575-712072, info@zutphenenergie.nl).
 • Kom naar de EnergieWinkel op Overwelving 10 in Zutphen  (ma t/m za van 13.00 tot 17.00 uur, naast C&A). Hier kan je het lespakket inzien.

Educatiepunt Zutphen is bereid te assisteren bij de inpassing van het pakket in jouw onderwijs en het betrekken van energiepartners uit de Zutphense samenleving .

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"Zo weet ik zeker dat de stroom duurzaam wordt opgewekt. En ik kon zo makkelijk panelen kopen op Zonnepark Leesten. Door groene energie te gebruiken, houden we de natuur mooi en de aarde leefbaar."

Nieuwsbrief aanmelden