Betaal ik dubbel bij een overstap?

Energie leveren - Aanmelden of overstappen

Beslist niet! De begindatum van je contract bij ZE is gelijk aan de einddatum van levering door je oude leverancier. Ook de meterstanden zijn gelijk: de beginstand bij ZE is dezelfde als de meterstand waarop je vorige leverancier de leveranties heeft beëindigd.

Toch krijgen klanten soms te maken met een dubbele afschrijving. Dat kan komen doordat het bericht van jouw overstap en het versturen van de nota elkaar net hebben gekruist. Het kan ook te maken hebben met het moment, waarop energieleveranciers het termijnbedrag incasseren. De meeste doen dat in de maand van levering, maar er zijn ook leveranciers die vooraf incasseren. Als jouw oude en nieuwe leverancier verschillende incassomomenten hanteren, kan je dus een maand dubbel betalen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Stel, je stapt op 15 januari over van een leverancier die aan het eind van de maand incasseert naar een leverancier die vooraf het maandbedrag in rekening brengt. Dan word je in die maand door twee verschillende energieleveranciers van jouw stroom en gas voorzien. Je oude leverancier levert de eerste 2 weken gas en stroom, je nieuwe de laatste 2  weken. Omdat de nieuwe leverancier vooraf incasseert en de oude in de maand van levering, wordt er in die maand dus door beide energieleveranciers afgeschreven.

Betaal ik dan dubbel?
Nee. In de bewuste maand betaal je 2 termijnbedragen, want beide energieleveranciers brengen een volledige maand in rekening. Het lijkt op dat moment alsof je dubbel betaalt, maar aan het eind van een leveringsperiode betaal je alleen voor het daadwerkelijke verbruik. Je ontvangt nog een eindafrekening van je oude leverancier. Hierop wordt het totaalbedrag dat je hebt betaald, verrekend met de totale hoeveelheid energie die je tot de overstapdatum hebt verbruikt. Uiteindelijk betaal je dus nooit teveel of dubbel.

Het termijnbedrag is een voorschot voor de verwachte kosten die er na 12 maanden zullen zijn. Niemand wil toch 12 maanden stroom en gas in een keer moeten afrekenen? De jaar- of eindafrekening is eigenlijk pas de daadwerkelijke factuur, waarvan je als het goed is reeds het grootste deel of zelfs alles al hebt betaald.

Storneer een dubbel termijnbedrag niet
Onze ervaring is dat energieleveranciers het meestal bij het rechte eind hebben als ze een termijnbedrag incasseren. Storneer het bedrag daarom niet, om eventuele incassokosten of aanmaningen te voorkomen. In het meest ongunstige geval kan een stornering je zelfs jouw welkomstpremie of korting kosten. Het is slimmer om gewoon even te wachten op de eindafrekening van je oude leverancier. Die moet je binnen 6 weken na je overstap ontvangen.

Controleer je eindafrekening
Na ontvangst check je jouw eindafrekening en kijk je hoeveel termijnbedragen er zijn afgeschreven. Vaak blijkt dan dat de laatste incasso gewoon al is meegerekend in de eindafrekening. In dat geval is deze afschrijving dus terecht. Heb je meer aan termijnbedragen betaald dan je hebt verbruikt, dan krijg je het geld gewoon bij je eindafrekening terug. Je betaalt dus nooit dubbel.

Krijg je na twee maanden nog steeds termijnbedragen van je oude energieleverancier? Of heb je na 6 weken nog geen eindafrekening ontvangen? Neem dan even contact met ons op.


<< Terug naar vraag & antwoord

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"Het is 100% duurzaam"

Nieuwsbrief aanmelden