Hoeveel ontvang ik voor mijn eigen opgewekte energie?

Energie leveren - Zonnepanelen

ZE | om betaalt voor de door jou zelf geproduceerde energie. Er zijn twee prijzen.

Onder de salderingsgrens
De eerste prijs betreft de teruglevering tot maximaal de hoeveelheid die je zelf bij jouw energieleverancier hebt afgenomen. Beide hoeveelheden mag je van de wet van elkaar aftrekken, wat 'salderen' heet. Alle leveranciers zijn verplicht door hun klanten opgewekte energie af te nemen. Ze moeten dat doen tegen hetzelfde tarief, je ontvangt dus voor een kWh geleverde energie evenveel als dat je betaalt voor een afgenomen kWh. Dit teruggavetarief is inclusief btw en energiebelasting, dus die krijg je ook terug. In 2023 loopt de salderingsregeling af.

Boven de salderingsgrens
De tweede prijs betreft de teruglevering van energie bóven de 'salderingsgrens', dus boven wat je zelf hebt afgenomen. Ook hier is de leverancier verplicht tot kopen, tegen een redelijke prijs. ZE | om doet dat. Wij willen namelijk het zelf opwekken van energie graag stimuleren. ZE betaalt daarom de kWh-prijs inclusief btw (januari 2018: 0,071705). De energiebelasting krijg je niet  terug, want die had je ook niet betaald.

Voorwaarden
Er zitten nog wel enkele voorwaarden aan het terugleveren. Zo moet je jouw panelen aanmelden bij www.energieleveren.nl, zodat de netbeheerder ze administratief kan verwerken. En je komt enkel in aanmerking wanneer je een stroomaansluiting hebt kleiner dan 3X80A. Bovendien mag je niet meer opwekken dan 5000 kWh.

Meters
Let op, in geval van een oude meter draait de teller bij eigen productie terug. Het salderen hoeft dan ook niet meer verrekend te worden, want dat heeft de meter eigenlijk al gedaan. Kom je met je productie boven de salderingsgrens uit, dan wordt dat deel wel verrekend.


<< Terug naar vraag & antwoord

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"Zo worden we weer baas over onze eigen energie."

Nieuwsbrief aanmelden