Wat doet ZutphenEnergie ter compensatie van CO2-emissies?

Energie leveren - Gas

Bij de verbranding van ons gas ontstaat CO2-uitstoot. Die willen we graag compenseren. Samen met de leden van om is gekozen voor een windproject in het India. Inmiddels zijn onze emissies daarmee gecompenseerd.


<< Terug naar vraag & antwoord

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"De komende brede energietransitie komt vooral tot stand in de regio. Ik sta dus voor ZE."

Nieuwsbrief aanmelden