ZutphenEnergie nieuws

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

Bereken je maandbedrag

Geef aan de Energiebank

woensdag 12 oktober 2022

ACTIE 'Energie voor iedereen'

Het afgelopen jaar zijn de energieprijzen enorm gestegen. Veel mensen zijn hierdoor in grote financiële problemen gekomen of zitten noodgedwongen in de kou. De overheid heeft daarom besloten om aan ieder huishouden € 190 te betalen in de maand november en december, of je dit nu wél of niet nodig hebt.

Geef aan de Energiebank
Stichting Energiebank Zutphen en ZE zetten zich in om de energielasten eerlijker te verdelen. Samen roepen wij iedereen die het kan missen op, die € 380 (of een deel ervan) over te maken aan de Energiebank. Dit geld zal worden ingezet om iedereen die vanwege de energieprijzen in de problemen zit te helpen.

Waar komt dit geld terecht?
Het binnengekomen geld moet natuurlijk terecht komen bij de mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Een aantal organisaties in Zutphen dat goed bekend is met de huishoudens waar het hier om gaat werkt hier aan mee: Perspectief Zutphen, Caritas ZutphenSchuldhulpmaatje Zutphen en diaconie PKN Zutphen. Naast financiële ondersteuning willen wij deze huishoudens vooral helpen met het structureel verlagen van hun energieverbruik. Dit kan door de inzet van een energiecoach of energiefixer (via De Werkmakers), het verduurzamen van de woning en het beschikbaar stellen van zuinige huishoudelijke apparaten.

Wij hopen dat je bereid bent om een bijdrage over te maken aan de Energiebank Zutphen NL79 RABO 0323 4298 07 ovv “Energie voor iedereen”.

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

  • Écht groen
  • Lokaal
  • Energiewinkel
  • Gratis energiecoach

Bereken je maandbedrag