ZutphenEnergie nieuws

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

Bereken je maandbedrag

ZE tekent intentieverklaring Smart Energy Hub

vrijdag 29 maart 2024

Door samen energie te maken, te delen en gebruiken, kunnen bestaande bedrijven weer groeien en nieuwe bedrijven starten op bedrijventerrein De Mars in Zutphen. Op 28 maart tekenden gemeente Zutphen, provincie Gelderland, ZutphenEnergie, KME, Westfalen, IJsselwind, Oost NL en het Waterschap Rijn en IJssel een verklaring om te werken aan een ‘energieknooppunt’. Dat gebeurt nog op weinig plekken in Nederland, en gaat zorgen voor meer werk en meer ondernemersruimte in Zutphen. 

Als een van de grootste bedrijventerreinen in Gelderland, verbruikt De Mars aanzienlijke hoeveelheden energie. Echter, door het bereiken van de capaciteit van het elektriciteitsnet (netcongestie), worden uitbreidingen van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe ondernemingen belemmerd, wat zowel voor ondernemers als inwoners van Zutphen nadelig is. Een ‘Smart Energy Hub’ (SEH) kan deze uitdagingen oplossen. De gemeente Zutphen bundelt krachten met betrokken ondernemers om een energieknooppunt te ontwikkelen dat zowel het ondernemersklimaat als het milieu ten goede zal komen door gebruik te maken van lokaal opgewekte groene energie.

Een SEH is een lokaal energiecentrum waar energie wordt opgewekt, gedeeld en gebruikt. Ondernemers, de gemeente, energiecoöperatie ZutphenEnergie en de provincie werken samen op De Mars om zelfvoorzienend te worden in energie.

Wethouder Eva Boswinkel, verantwoordelijk voor de Energietransitie, benadrukt: “De toekomst is nu. Een energieknooppunt vergt moed van ons allemaal: we dagen de grenzen van het huidige systeem uit. Dit is noodzakelijk, gezien de overbelasting van het energiesysteem. Bovendien streven we in Nederland naar duurzame energie. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn daarom essentieel, en ik ben trots op de samenwerking met ondernemers, energiecoöperaties, de provincie en Oost.nl om dit te verwezenlijken.”

Rol ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is al jaren actief om meer elektriciteit lokaal op te wekken en wil die stroom ook beschikbaar maken voor inwoners. Onze plannen omvatten een windpark in samenwerking met het Waterschap en nog enkele zonneparken. Deze komen onder de windturbines en op niet gebruikt industrieterrein.

De afnemers van de stroom zijn in ieder geval KME en de waterstof producent Westfalen Gassen. Vanuit de SEH kan ook voldoende stroom worden geleverd voor de warmteplannen in Noordveen en mogelijk een laadplein voor elektrische voertuigen.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een SEH is noodzakelijk om, ondanks de netcongestie, voor voldoende stroom te zorgen in de toekomst.

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

  • Écht groen
  • Lokaal
  • Energiewinkel
  • Gratis energiecoach

Bereken je maandbedrag