Zonnepark Zutphen

Samen en lokaal onze eigen energie opwekken

We gaan in Zurtphen onze eigen stroom opwekken, onder meer met zon. Omdat we meerdere zonnecentrales willen bouwen, hebben we Coöperatie Zonnepark Zutphen u.a. opgericht. Zonnepark Zutphen werkt nauw samen met Coöperatie ZutphenEnergie. 

Dichtbij huis energie opwekken heeft grote voordelen. We worden eigenaar van onze eigen energiecentrales en zijn zo niet langer afhankelijk van de grote marktpartijen, die nu de dienst uitmaken. Bovendoen weten we nu zeker, dat de stroom duurzaam is. Onze toekomst gaat er dus zonniger uitzien!

Hoe gaan we dit doen?

Zonnepark Zutphen is een vereniging, waarvan de leden samen eigenaar zijn. Elk gezin of bedrijf en elke vereniging of instelling die woont of zijn bedrijf uitoefent in Zutphen, Warsnveld of De Hoven kan lid worden. Je doet dan mee aan de transitie: van vervuilende energieproductie nu naar een schone energieproductie in de nabije toekomst. Warken 1, de zonne-installatie aan de Lage Lochemseweg 10 in Warnsveld, was de eerste. De voorbereidingen voor de volgende centrales zijn inmiddels in volle gang. In Leesten realiseren we op het dak van de appartementen boven de Jumbo de volgende installatie. De voorbereidingen zijn n vergevorderd. Vervolgens gaan we verder met een zonne-installatie op het dak van de VrijeSchool aan de Weerdslag. 

Naast schone energie levert deelname aan Zonnepark Zutphen je ook financieel voordeel op: alle leden samen investeren in het zonnepark en krijgen hun voordeel via de Verlaagd Tarief Energiebelasting terug.
 

Productieaandeel Zonnepark Noordveen Zutphen

Over ZutphenEnergie

Over ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven uit Zutphen en Warnsveld. Samen voorzien we in de lokale energiebehoeften in onze gemeente. Dat doen we door zelf betaalbare energie op te wekken, te leveren en te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Nieuwsbrief aanmelden