Hoe vindt de belastingheffing plaats als een ondernemer voor de inkomstenbelasting lid wordt van de coöperatie?

Zonnepark - Financiële aspecten

Op grond van de regels van de vermogensetikettering moet worden bezien of de investering in het lidmaatschapsrecht ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als de investering uitsluitend of nagenoeg het belang van de onderneming dient, is sprake van (verplicht) ondernemingsvermogen. De voordelen uit de coöperatie worden dan belast als winst uit onderneming in box 1 en belast tegen het progressieve tarief. Als het lidmaatschapsrecht van de coöperatie niet tot het verplichte ondernemingsvermogen wordt gerekend, zal het recht in box-2 of box-3 worden belast afhankelijk van de omvang.

Een IB-ondernemer die zijn lidmaatschapsrecht in de coöperatie tot het ondernemingsvermogen rekent, heeft een (overige) deelneming. Fiscaal wordt een deelneming gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Als de waarde van het lidmaatschapsrecht daalt (a.g.v. verliezen veroorzaakt door afschrijving van de zonnepanelen), kan dit verlies ten laste van het resultaat worden gebracht en is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het lidmaatschapsrecht zal verplicht privévermogen zijn als in de onderneming geen energielasten in aftrek kan brengen. Energielasten kunnen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van fiscaal erkende werkruimte of een elektrische auto.

Box 2

Als het lidmaatschapsrecht recht geeft op tenminste 5% van de statutaire stemgerechtigdheid, is sprake van een zogenoemd aanmerkelijk belang en vindt belastingheffing plaats in box 2. Voordelen uit de coöperatie worden belast met 25% inkomstenbelasting.

Box 3

Als het lidmaatschapsrecht niet tot het verplichte ondernemingsvermogen van een ondernemer behoort en ook geen aanmerkelijk belang vormt, vindt belastingheffing plaats in box 3. Het lidmaatschapsrecht wordt op forfaitaire wijze in de heffing van inkomstenbelasting betrokken. Een fictief rendement van 4% (2016) over de waarde van het lidmaatschapsrecht wordt belast tegen een tarief van 30%. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 1,2%.

Bron: Kab, accountants & belastingadviseurs Warnsveld.


<< Terug naar vraag & antwoord

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"Zo worden we weer baas over onze eigen energie."

Nieuwsbrief aanmelden