als lid stem je mee

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

Bereken je maandbedrag

Lid worden van ZE

Word lid!
Leden zijn onze ‘oren en ogen’ in de Zutphense samenleving en vormen het bestaansrecht van ZE. Hoe meer leden we hebben, hoe groter de impact van ZE kan zijn. Wij nodigen onze leden graag uit om mee te denken en te doen!

Aanmelden als lid
Als klant van ZE of als deelnemer aan een zonnepark, ben je NIET automatisch lid van ZE. Wettelijk is het verboden om aan de klantaanmelding automatisch een lidmaatschap te koppelen. Hiervoor moet je als klant apart toestemming geven (zie formulier onderaan).

Wat houdt het lidmaatschap van ZE in?
Als lid ben je mede-eigenaar van de coöperatie ZE. Samen hebben de leden zeggenschap over het beleid van de coöperatie. Dit gebeurt middels stemrecht in de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Om lid te worden koop je één of meer participaties van € 10 in het ledenkapitaal van de coöperatie*. Hiermee heb je één stem tijdens de ALV, ongeacht het aantal participaties.

Ledenkapitaal
Het geld dat leden inleggen via de participaties, stelt ZE in staat haar doel te verwezenlijken: Samen lokaal naar energieneutraal. ZE initieert en steunt allerlei lokale projecten om de energietransitie te versnellen en bij te dragen aan een groen en leefbaar Zutphen. In ons jaarverslag kun je lezen wat ZE het afgelopen jaar allemaal gedaan heeft.

* Wanneer je geen klant van ZE of deelnemer van een zonnepark bent maar wel lid wil worden, betaal je jaarlijks € 27,50 aan contributie.

Zie ook Vraag en antwoord.

Aanmelden lidmaatschap

Aanhef
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoon
Welk bedrag wilt u als ledenkapitaal storten
Ik wil aandelen van €10
Contributie
Vragen en/of opmerkingen

 
 • Ik vind het belangrijk dat ZE zich met het milieu bezighoudt, betaalbaar is en lokaal.

  Izzy van Zandvoort
  Izzy van Zandvoort
 • Ik kies voor lokaal opgewekte energie en ZutphenEnergie heeft ook gewoon aantrekkelijke prijzen.

  Gerjan de Ruiter
  Gerjan de Ruiter
 • Mijn energieleverancier moet duurzame energie leveren èn betaalbaar en lokaal zijn. Al deze componenten vond ik bij ZE.

  Emel Sahan
  Emel Sahan

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

 • Écht groen
 • Lokaal
 • Energiewinkel
 • Gratis energiecoach

Bereken je maandbedrag