Werken bij ZE

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

Bereken je maandbedrag

Vacatures

Directeur

ZutphenEnergie (ZE) is een burger-energiecoöperatie met bijna 250 leden. De coöperatie bestaat nu meer dan 10 jaar. ZE heeft 4 mensen in dienst, daarnaast zijn circa 90 vrijwilligers actief bij de uitvoering van diverse programma’s. ZE levert groene energie aan meer dan 1500 huishoudens in de gemeente Zutphen. Uit ZE zijn een aantal aparte coöperaties voortgekomen voor de opwek van zonne-energie. ZE participeert verder in de ontwikkeling van windenergie en is een belangrijke partner in het realiseren van een warmtenet in de Componistenbuurt en in het project voor groene waterstof op het industrieterrein De Mars. ZE werkt intensief samen met de gemeente in verschillende programma’s om bewoners te ondersteunen bij het besparen van energie en bij de energietransitie.

Om op het gebied van de energietransitie een betekenisvolle rol te kunnen blijven spelen, is ZE de capaciteit van haar organisatie aan het versterken. In het kader van de organisatie-versterking en verdere professionalisering zoekt ZE een directeur. Wij zoeken iemand die gevoel heeft voor het coöperatieve karakter van onze organisatie en die tegelijkertijd bedrijfs-matig leiding kan geven aan een organisatie bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers.

Taken van de directeur

 • Leidinggeven aan de organisatie van ZE. Dit omvat de Energiewinkel, de administratie, het programma van energiecoaches en de verschillende projecten en programma’s die worden uitgevoerd.
 • Verantwoordelijk voor het verder versterken van de organisatie, de inrichting van de organisatorische processen en de administratie en het versterken van de capaciteit voor project- en programmauitvoering.
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse contacten van ZE met de leden van de coöperatie en externe contacten met de gemeente, provincie, collega coöperaties en andere partners.
 • Optreden als vertegenwoordiger van ZE als aandeelhouder in BV’s. Op dit moment zijn dit de BV’s IJsselwarmte en IJsselwind.
 • Kansen waarnemen om de energietransitie in Zutphen te bevorderen en initiatief nemen om projecten en programma’s die daarop gericht zijn te initiëren en uit te voeren. Dit houdt in het uitwerken van voorstellen en vinden van fondsen voor dergelijke programma’s.

Profiel

De directeur van ZE:

 • Begrijpt de aard en de dynamiek van een burger-energiecoöperatie.
 • Heeft inzicht in de complexiteit van een maatschappelijke transitie.
 • Heeft ervaring in het leiden van een maatschappelijk – bedrijfsmatige organisatie.
 • Heeft affiniteit met vraagstukken rond de energietransitie
 • Is empathisch met het oog op het effectief en motiverend aansturen van vrijwilligers, dienend leiderschap.
 • Heeft aantoonbare communicatieve kwaliteiten en beschikt over relevante netwerken.
 • Is praktisch ingesteld en bereid om ook zelf werk te verzetten.
 • Is een generalist met kennis van de financiële en administratieve organisatie.
 • Is ondernemend en een netwerker, is daardoor in staat nieuwe projecten te zien en aan te trekken.

Aanstelling

De basisaanstelling is 20 uur per week. Daarvan zal naar schatting 8 - 10 uur per week besteed worden aan het aansturen van de organisatie en de vrijwilligers. Als ZE erin slaagt meerdere programma’s te verwerven, kan de aanstelling uitgebreid worden met programma management-uren uit de programma begroting. De aanstelling is voor 1 jaar met het doel om deze daarna te continueren.

Interesse

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 10 april, naar Bert van de Putte (bert.vandeputte@zutphenenergie.nl), bestuurslid ZE. Voor meer informatie over de functie kun je contact met hem opnemen via telefoonnummer: 06 12336463.

 • Lokaal, groen, persoonlijk en ik ben nog goedkoper uit ook. Een unieke club!

  Joyce de Jonge
  Joyce de Jonge
 • Ik kies voor lokaal opgewekte energie en ZutphenEnergie heeft ook gewoon aantrekkelijke prijzen.

  Gerjan de Ruiter
  Gerjan de Ruiter
 • Ik kies bewust voor energie van een lokale coöperatie. Hier vind je nog de menselijke maat.

  Martin Veul
  Martin Veul

Kies voor ZutphenEnergie | om

Écht groen en lokaal

 • Écht groen
 • Lokaal
 • Energiewinkel
 • Gratis energiecoach

Bereken je maandbedrag