Postcoderoos

De Postcoderoosregeling is een fiscale regeling, die in 2013 in werking is getreden als onderdeel van het Energieakkoord, dat moet leiden tot de verduurzaming van Nederland. De regeling maakt het voor particulieren en kleine bedrijven fiscaal aantrekkelijk om deel te nemen aan centrale (maar wel lokale) zonnepanelenprojecten. Daarvoor richt ZutphenEnergie in Zutphen speciale coöperaties op.

Coöperaties

In Zutphen richten we voor elk zonnepanelenproject een aparte coöperatie op. De installatie en alle panelen zijn economisch en juridisch eigendom van de coöperatie. Nu is er nog één project en dus één coöperatie, Zonnepark Warken 1, maar volgende projecten, zoals Leesten en VrijeSchool zijn in aantocht. Voor alle (ook toekomstige) zonnepanelenprojecten is er ook een overkoepelende coöperatie, de coöperatie Zonnepark Zutphen.

De leden van de coöperatie

De leden van de coöperatie bestaan uit alle deelnemers aan het project, zij die met één of meer panelen aan het project meedoen. De coöperatie heeft een bestuur, dat minimaal 1 x per jaar verantwoording aflegt aan de leden over de gang van zaken. Zij zijn tevens lid van Zonnepark Zutphen, de overkoepelende coöperatie van alle zonneprojecten (éénmalige inleg van € 50,-). Leden kunnen zowel particulieren (huurders en huiseigenaren) zijn als bedrijven met een kleinzakelijke aansluiting (maximaal 3x80A). Eigenaren van vakantiewoningen zijn uitgesloten.

Leden moeten wonen op het aangegeven adres. Het adres moet zich bevinden in een deelnemend postcodegebied.

Deelnemende postcodegebieden

Deelnemende postcodegebieden (van 4 cijfers) zijn het gebied, waarin de zonnepaneleninstallatie zich bevindt èn de aangrenzende gebieden. Al die gebieden samen vormen de postcoderoos. Je moet dus in één van deze gebieden wonen.

Moet ik de stroom, die ik thuis afneem, betalen?

Ja, want er is geen directe verbinding tussen de zonnepanelen en jouw woning of jouw bedrijf. Je betaalt daarom voor de stroom die je afneemt het gebruikelijke tarief aan jouw energieleverancier. Jaarlijks ontvang je dan de energiebelasting terug over de geproduceerde stroom.

Wat gebeurt er met de stroom, die met de zonnepanelen wordt opgewekt?

De opgewekte stroom wordt geleverd aan het stroomnet, of beter- verkocht aan om. ZutphenEnergie heeft daartoe een contract gesloten met om, zoals vele lokale energieleveranciers doen. De terugleververgoeding (70% van de geldende marktprijs voor stroom) komt ten goede aan de coöperatie, die de stroom opwekt.

Wat doet de coöperatie met de opbrengst van de stroom?

Dat bepalen de leden van de coöperatie, ofwel de eigenaren van de zonnepanelen. Bedenk wel, dat met de opbrengst uit de verkoop, de inleggelden voor de panelen en de subsidie eerst alle kosten voor de aanschaf van de panelen en de aanleg zijn betaald. Het onderhoud, de verzekering en de administratie van de hele installatie moeten worden betaald uit de stroomopbrengst. 

Maar zie ik dan niets van mijn inleg voor de zonnepanelen terug?

Jawel, de investering in de panelen verdien je terug in ongeveer 10 jaar tijd. In het 11e t/m het 15e jaar, dat het project loopt, hou je aan de investering dan nog een leuk voordeel over. Dat komt allemaal door een verlaging van de energiebelasting, die je moet betalen over de afgenomen stroom gedurende de looptijd van het project. En dat is wat de Postcoderoosregeling tot een fiscale regeling maakt. Maar met die energiebelasting is wel iets geks aan de hand. Immers, wie zijn afrekening van de energieleverancier raadpleegt (deelnemer in een project of niet) ziet, dat hij al energiebelasting terugkrijgt (onder de noemer 'vermindering energiebelasting' of 'heffingskorting'. Hoe zit dat?

Vermindering vs. verlaging van energiebelasting

Door energiebelasting te heffen hoopt de overheid het verbruik van stroom terug te dringen. Er wordt wel erkend, dat er een basisbehoefte aan stroom is (gemiddeld ongeveer 2500 kwh per aansluiting per jaar). Over die basisbehoefte hoeft géén belasting te worden betaald.

Nu zou je verwachten, dat over die eerste 5000 kwh geen belasting wordt geheven en je pas over het meerdere belasting gaat betalen. Er is door de overheid echter een ander systeem bedacht....

Vermindering van energiebelasting

Iedereen in Nederland met een stroomaansluiting (niet van belang of je zelf panelen hebt of deelneemt in een project) krijgt van de Belastingdienst elk jaar een geldbedrag uitgekeerd, dat voldoende is om de energiebelasting over de basisbehoefte aan stroom te kunnen betalen (kijk maar eens naar de afrekening van je energieleverancier onder de noemer 'vermindering energiebelasting' of 'heffingskorting' over 2018 is dit € 308,54 per aansluiting. Vervolgens wordt er dan vanaf het eerste kwh, dat je verbruikt, energiebelasting geheven. Wordt er eventueel minder stroom dan de basisbehoefte verbruikt (dus minder dan ong. 2500 kwh), dan hoeft het overschot niet te worden terugbetaald!

(Klinkt leuk, maar bedenk dat je door allerlei heffingen, zoals het vastrecht voor de netbeheerder en de leverancier, er niet rijker door wordt, maar minder arm!)

Verlaging van energiebelasting

Deelnemers aan een zonnepanelenproject krijgen er dan nog een voordeel bij wat betreft de energiebelasting:

Over de stroom, die je thuis afneemt, hoef je géén energiebelasting te betalen voor zover dat niet meer is dan de stroom, die jouw panelen produceren. Stel dus, dat je 3000 kwh verbruikt en 2500 kwh opwekt: Dan betaal je niet over 3000, maar slechts over 500 kwh energiebelasting. Dit wordt (in tegenstelling tot de vermindering energiebelasting of heffingskorting, zie hiervoor), verlaging van energiebelasting genoemd. Per kwh scheelt dat € 0,10458 per kwh excl. btw en € 0,1265 incl. btw (tarief 2018)

Teveel energiebelasting betaald?

Teruggave van energiebelasting (omdat je gezien de stroom, die je hebt opgewekt, teveel hebt betaald) gaat via de energieleverancier aan de hand van een opgave, die de coöperatie van de zonnepanelen aan de deelnemer doet. De deelnemer dient deze opgave door te zenden naar zijn energieleverancier. De procedure kan per leverancier, van wie je stroom kan afnemen, iets verschillen. Voor klanten van ZutphenEnergie, die via om stroom afnemen wordt dit automatisch geregeld.

Looptijd project

De overheid blijkt, zeker op de wat langere duur, niet altijd even betrouwbaar. Maar in dit geval is een harde garantie gegeven. Vanaf het moment van erkenning van een nieuw zonnepanelenproject blijft het hier weergegeven fiscale voordeel gedurende 15 jaar van kracht. De hoogte van de energiebelasting en de btw kan worden aangepast.

Kort samengevat

De overheid geeft je geld om de belasting over de basisbehoefte te kunnen betalen, maar dat geld mag je als deelnemer aan een zonnepanelenproject toch weer geheel of gedeeltelijk houden.

Dit betekent dat je op basis van de huidige tarieven 12,65 cent minder betaalt voor elke kWh die je via productieaandelen opwekt. En zó verdien je dus je investering terug!

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"Zo weet ik zeker dat de stroom duurzaam wordt opgewekt. En ik kon zo makkelijk panelen kopen op Zonnepark Leesten. Door groene energie te gebruiken, houden we de natuur mooi en de aarde leefbaar."

Nieuwsbrief aanmelden