Privacy

Protocol - Verzoek

Protocol

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. ZE heeft haar bedrijfsvoering daarom aangescherpt. Zo moeten alle medewerkers van de coöperatie voortaan overeenkomstig de AVG handelen. Alle maatregelen en richtlijnen vind je in ons Privacyprotocol.

Verzoek

Wellicht heeft ZE ook persoonsgegevens over jou verzameld. De AVG geeft jou het recht om bij ons een verzoek in te dienen hoe met deze gegevens om te gaan. Denk aan een verzoek tot:

  • inzage (overzicht van alle bij ons bekende gegevens)
  • rectificatie (aanpassen van gegevens)
  • beperking van verwerking (gegevens wel bewaren maar tijdelijk niks mee doen)
  • verrwijdering van gegevens.

Als het verzoek redelijk is, zal ZE het inwilligen. Gebruik ons contactformulier om je verzoek door te geven.

 

Privacy protocol ZutphenEnergie

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"De komende brede energietransitie komt vooral tot stand in de regio. Ik sta dus voor ZE."

Nieuwsbrief aanmelden