Projecten

Besparen - Opwekken - Leveren

ZE is een projectorganisatie. We trachten onze missie te verwezenlijken door het opzetten van projecten over energie opwekken, leveren en besparen. We doen dat zoveel mogelijk met onze partners. Momenteel lopen de volgende projecten.

Energie besparen

 • Energieloket (met gemeente Zutphen)
  Exploiteren van informatiebalie voor bewoners met energievragen in Energiewinkel. lees verder >>
 • Bewonersreis
  Ontwikkelen van een stappenpan om inwoners van vraag tot nazorg bij te kunnen staan in het uitvoeren van een besparingsmaatregel.
 • Energiecoach (met gemeente Zutphen en Kenniscentrum WOAB)
  Huiseigenaren en huurders begeleiden bij het kiezen van bespaarmaatregelen. lees verder >>
 • Huur energiecoach (met gemeente Zutphen)
  Beschikbaar maken en inzetten van energiecoaches speciaal voor huurders.
 • Energieadviseur (met De Werkmakers)
  Beschikbaar krijgen van enegrieadviseurs die bewoners kunnen begeleiden bij het uitvoeren van bespaarmaatregelen. lees verder >>
 • Energieprocesbegeleiding (met De Werkmakers)
  Begeleiden van groepen bewoners in het verduurzamen van hun huizen.
 • Wijk van de toekomst (actief, met gemeente Zutphen, Gelders Energieakkoord en Klimaatverbond)
  Inwoners van de buurten in Noordveen-oost, Schilderswijk en Leesten voorbereiden opeen toekomst zonder aardgas. lees verder >>
 • Stil en warm (met gemeente Zutphen)
  Acoustisch en thermisch isoleren van 300 huizen.
 • VvE-campagne (met Werkmakers, gemeente Zutphen en VvE IJsselkade-Brugstraat-Oude Vest)
  Begeleiden van VvE's met het samen verduurzamen van hun huizen.
 • Avondje energie (met vele partners)
  Organiseren van maandelijks informatieavond voor inwoners in de Energiewinkel over energieonderwerpen.
 • Energiehulp Brummen (net gemeente Brummen en BrummenEnergie)
 • E-mobiliteit (met Mywheels)
  Promoten van elektrisch rijden door verhuur van e-cars. lees verder >>
 • Besparen voor sportclubs 2 (met sportclubs en gemeente Zutphen)
  Begeleiden van Zutphense buitensportclubs bij het energieneutraal maken van hun sportcomplex. lees verder >>
 • Energy Escape Room (met Tauw en om | nieuwe energie)
  Ontwikkelen van een escape room in een bus met als thema duurzame energie.

Energie opwekken

 • Zonnepark Warken 1 (met melkveebedrijf Berends)
  Zonnecentrale met 600 panelen op stal aan Lochemseweg. lees verder >>
 • Zonnepark Leesten 1
  Zonnecentrale op dak Jumbo in Leesten met 366 zonnepanelen lees verder >>
 • Zonnepark Zutphen-Zuid
  Zonnecentrale met 600 panelen op gebouwen van de Vrije School VO aan de Weerdslag. lees verder >>
 • Windpark IJsselwind (met BrummenEnergie, Energierijk Voorst, LochemEnergie)
  Plaatsing van 3 windmolens bij IJssel-Twentekanaal. lees verder >>
 • GFT-stroom (via Circulus Berkel en Attero)
  Beschikbaar krijgen van stroom uit Zutphens GFT en communiceren aan burgers. lees verder >>
 • Zonnepark Zonnestroom Zutphen (met gemeente Zutphen)
  Aanleggen van een zonneveld met 6000 panelen op de Revelhorst met als klanten inwoners met een kleine beurs. lees verder >>
 • TEO
  Onderzoeksproject om uit de IJssel warmte te winnen voor de Zuidwijken.
 • Waterstof (met Stichting H2GLD)
  Onderzoeksproject over de kansen voor waterstof in Zutphen.

Energie leveren

 • Belactie
  Werven van klanten vanuit lijst met Zutphense early adaptors.
 • Ambassadeursactie
  Werven van nieuwe klanten voor de afname van strooom en/of gas via de huidige klanten.
 • Netwerkcampagne Waar krijg jij energie van?
  Klanten werven onder leden van Zutphense verenigingen.
 • Overstapweken
  Organiseren van een korte maar felle campagne in oktober om binnen enkele weken veel inwoners te verleiden om over te stappen.
 • Permanente PR
  Plaatsen van berichten in kranten, nieuwsbrieven en sociale media.

 

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"ZutphenEnergie | om is meer dan alleen levering"

Nieuwsbrief aanmelden