Welk rendement kan ik verwachten op mijn aandeel?

Aandeel

Wellicht dat ZutphenEnergie in toekomst dividend op de aandelen in het ledenkapitaal zal uitkeren. Het is echter niet aannemelijk dat dit op de korte termijn gebeurt. Voorlopig zal ZutphenEnergie alle opbrengsten uit de investeringen, direct herinvesteren in nieuwe duurzame energie projecten in Zutphen. Als u mee wilt profiteren van het financieel rendement op de investeringen die ZutphenEnergie in Zutphen doet, dan kunt u ook een risicodragende lening doen aan ZutphenEnergie, waar u rente op ontvangt. Op het moment dat ZutphenEnergie grote investeringen gaat doen, zullen we u nader informeren over deze mogelijkheid.


<< Terug naar vraag & antwoord

Over ZutphenEnergie

Over ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven uit Zutphen en Warnsveld. Samen voorzien we in de lokale energiebehoeften in onze gemeente. Dat doen we door zelf betaalbare energie op te wekken, te leveren en te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Nieuwsbrief aanmelden