Medewerkers

Coördinatie - Administratie -Marketing & communicatie - Opwekken - Leveren/Afnemen - Besparen

ZutphenEnergie | om wordt gedragen door een aantal inwoners uit Zutphen en Warnsveld. Ze komen uit allerlei sectoren en bloedgroepen van de samenleving en beschikken met elkaar over veel kennis, vaardigheden en contacten om een lokaal energiebedrijf tot een succes te maken.

Coördinatie

 • John Verheijden (coördinator, john.verheijden@zutphenenergie.nl)
   

  De Zutphense huishoudens en bedrijven geven jaarlijks samen zo'n 67 miljoen aan energie uit. Dat geld vloeit allemaal weg uit Zutphen, vooral naar het buitenland. Als we energie afnemen bij ons eigen lokale energiebedrijf blijft het hier. Met de winsten kunnen we onze eigen gemeenschap versterken: onderwijs verbeteren, armoede bestrijden, meer stadsnatuur scheppen en natuurlijk energieprojecten ontwikkelen. Dat is de belangrijkste reden dat ik aan ZutphenEnergie meedoe.

Administratie

 • Marie-José Heestermans (hoofd administratie, contact@zutphenenergie.nl)
      Ik vind het belangrijk om zélf zeggenschap te hebben over de opwekking van energie, de energievoorziening én de manier waarop de winsten binnen onze gemeenschap worden verdeeld. ZutphenEnergie produceert steeds meer lokale groene stroom. Ik help graag mee om daar lokale klanten voor te vinden. Ik doe dat met veel plezier samen met anderen vanuit de Energiewinkel. Ons aanbod begint aan te slaan, want we krijgen het steeds drukker.
 • Saskia Kunz (saskia.kunz@zutphenenergie.nl)
       

Marketing & communicatie

 • Basten Fiselier (basten.fiselier@zutphenenergie.nl)
   

  Als betrokken inwoner van Zutphen vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren. Ik zet mij in voor ZutphenEnergie, omdat ik graag een rol wil spelen, hoe bescheiden ook, in de overgang naar volledig duurzame energie. Met de communicatiegroep willen we zoveel mogelijk inwoners betrekken en enthousiast maken om ook mee te doen. Met elkaar, voor elkaar.

 • Hester van Zijll de Jong (hester.vanzijlldejong@zutphenenergie.nl)
       
 • Tjitske Ypma (tjitske.ypma@zutphenenergie.nl)
   

  Ik zet me graag in voor ZutphenEnergie, omdat ik geloof in dichtbij. Met de lusten ook de lasten, en wat mij betreft hoeven lasten helemaal niet negatief uit te vallen. Ik heb tot nu toe in elk geval veel plezier beleefd aan het samenwerken binnen ZutphenEnergie en word gevoed door enthousiaste klanten. Het is gewoon een feestje als er dankzij de opening van een zonnepark weer een paar duizend kuub minder aardgas nodig is, én er tegelijk geldstromen ontstaan voor lokale werkgelegenheid. Mensen die eerst aan de kant stonden, komen weer aan de bak, en met veel lokaal klantcontact erbij versterkt het de leefbaarheid: er worden heel wat praatjes gemaakt in de Energiewinkel aan de Overwelving. Kortom: Lokaal energie opwekken zorgt behalve voor een reductie in CO2 uitstoot ook voor nieuwe sociale verbanden.

Opwekken

 • Freek Pennings (medewerker zon, opwekking@zutphenenergie.nl)
   

  Ik ben sinds begin 2013 lid en afnemer van ZutphenEnergie, het leek mij goed om via de plaatselijke coöperatie energie af te nemen. Ik merkte dat in het begin vallen en opstaan was, ook met de leveranciers van de energie, ik had soms mijn twijfels maar nu ben ik blij dat ik gebleven ben.
  Besparen op energie was mijn eerste hoofddoel in mijn eigen huis en ben een groot voorstander van zonne-energie. Vorig jaar toen ik de leden vergadering bezocht vroegen ze bestuursleden voor de op te richten ( Zonnepark Warken 1) na even nadenken heb ik mij beschikbaar gesteld. Ik heb de hele voorbereiding van dit park meegemaakt en meegedaan, helaas liet mijn gezondheid niet toe om vol mee te doen.
  Ik ben erg blij dat wij als ZutphenEnergie hebben kunnen laten zien dat wij hier in Zutphen ook goede projecten kunnen opzetten.

 • Gwenn van der Schee (medewerker zon, gwenn.vanderschee@zutphenenergie.nl)
  Gwenn van der Schee   Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de samenleving. Dat het investeren in zonnepanelen ook financieel aantrekkelijk is, is mooi meegenomen. Door de realisatie en het beheer van het zonnepark Warken 1 heb ik veel geleerd over de praktische gang van zaken rond zo'n project. Ook heb ik hierdoor een hoop nieuwe en interessante mensen leren kennen. Mijn rol in het bestuur van het zonnepark is dus in meerdere opzichten een verrijking.
 • Jan Fikken (bestuurslid opwekken, medewerker zon, jan.fikken@zutphenenergie.nl)
   

  Ik zet me graag in voor het lokaal opwekken van energie, omdat ik vind dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen energiebehoefte. Ik wil niet afhankelijk zijn van twijfelachtige regimes en ik wil ook de gevolgen van de energieopwekking niet bij anderen, zoals de Groningers of Nigerianen neerleggen. Daarom ga ik voor het optimaal benutten van de lokale mogelijkheden.

 • Jos Lenselink (projectleider wind, jos.lenselink@zutphenenergie.nl)
       
 • Ton Schaap ( medewerker zon, opwekking@zutphenenergie.nl)
       
 • Willem van Stockum (projectleider opwekken, opwekking@zutphenenergie.nl)
       
 • Wouter van den Wall Bake (bestuurslid opwekken wouter.vandenwallbake@zutphenenergie.nl)
   

  Sinds begin 2015 ben ik bestuurslid van ZET. Waarom? Ik maak mij grote zorgen over de klimaatsverandering die al jaren aan de gang is, en door mensen wordt gedreven, daarvan ben ik overtuigd.  Ik heb hiervan in Afrika maar ook in Europa de “sluipende” resultaten gezien. “Het overkomt gewoon mensen.....” is een argument waar ik niet goed tegen kan. “Think Global and act locally” is een principe waar ik veel meer mee heb. Zonne-energie thuis, Zonneparken in de buurt, en windmolens ook in de buurt, daar wil ik me als bestuurlid sterk voor maken.

Leveren

 • Marie-José Heestermans (levering@zutphenenergie.nl)
      Ik vind het belangrijk om zélf zeggenschap te hebben over de opwekking van energie, de energievoorziening én de manier waarop de winsten binnen onze gemeenschap worden verdeeld. ZutphenEnergie produceert steeds meer lokale groene stroom. Ik help graag mee om daar lokale klanten voor te vinden. Ik doe dat met veel plezier samen met anderen vanuit de Energiewinkel. Ons aanbod begint aan te slaan, want we krijgen het steeds drukker.
 • Rense Houwing (lid belteam, rense.houwing@zutphenenergie.nl)
       
 • Rob Rodewijk (lid belteam, rob.rodewijk@zutphenenergie.nl)
     

  In 2012 en 2013 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met ZET (de Zutphense EnergieTransitie, de voorloper van ZutphenEnergie). In die jaren is het ons met een groep ouders gelukt een tachtigtal zonnepanelen op het dak van basisscholen De Plotter en De Wegwijzer (aan de Paulus Potterstraat) te financieren en te installeren. In de aanloopfase hebben wij hierbij van ZET de nodige ondersteuning gekregen. In 2013 startte ZET met het leveren van gas en elektra en ben ik klant geworden.

  Sinds december 2018 maak ik deel uit van het belteam van ZutphenEnergie en . nel ik (lauw)warme leads: inwoners van Zutphen en Warnsveld die eerder redelijk intensief contact met onze coöperatie hebben gehad, maar nog geen energie bij ons afnemen. Dinsdagavond is onze vaste belavond; in de regel bellen we die avond vanuit de winkel. Op andere dagen werven we soms ook vanuit huis.

  Het bellen en aansluitend mailen van potentieel geïnteresseerden is leuk om te doen. Bijna zonder uitzondering reageren mensen positief op onze telefoontjes. In mijn ogen komt dat doordat wij (lees: ZutphenEnergie) intussen een ijzersterk verhaal hebben opgebouwd, dat makkelijk over het voetlicht gebracht kan worden.

Besparen

 • Adam Moolenburgh (energiecoach, adam.moolenburgh@zutphenenergie.nl)
   

  Acht jaar geleden streken mijn vrouw en ik in Warnsveld neer, waar we een energie-neutraal huis hebben laten bouwen. De jaren ervoor hebben we veel onderzoek gedaan naar goed geïsoleerde woningen. Op de Nederlandse markt was er toen nog geen aanbod, vandaar dat ons huis uiteindelijk in Duitsland is gebouwd.

  Mijn passie voor duurzame huizen heb ik nog steeds. Toen Zutphen Energie in 2017 vrijwilligers zocht voor de opleiding energiecoach heb ik mij opgegeven. Het afgelopen jaar heb ik vele huizen bezocht. Samen met de bewoner(ster) brengen we het huis in beeld. Waar kan gas en/of elektra worden gespaard? Kan dat door gedragsverandering of zijn er ook andere maatregelen te bedenken? Vaak kan al door geringe aanpassingen energie worden bespaard. Maar ook geld, hoe minder energie bewoners gebruiken, hoe lager de maandelijkse kosten.

 • Annet te Weele (energiecoach, annet.terweele@zutphenenergie.nl)
     

  In de toekomst zullen we zonder aardgas in huis moeten leven. Dit heeft gevolgen voor vele huishoudens, want het gasfornuis kan niet meer gebruikt worden. Je kunt dan overwegen om over te stappen op inductie koken. Ik kook al 35 jaar op elektrisch en al 22 jaar op inductie. Inductie reageert relatief snel als je het lager zet. Te vergelijken met gas. Bovendien is het veiliger, want er is geen open vuur.

  Graag help ik mede-inwoners met nadenken over deze en andere vraagstukken rondom de energietransitie. Mijn motto is: wees zuinig met energie, het is goed voor het klimaat en het is beter voor je portemonnee.

   

 • Dik Matthes (medewerker energiewinkel, dik.matthes@zutphenenergie.nl)
     

  Het lokale aspect van ZutphenEnergie vind ik het belangrijkst: lokaal energie opwekken en afnemen. Verder is het van belang dat je door de Energiewinkel direct contact hebt met klanten en je ze behalve over energieopwekking en -levering kunt wijzen op het belang van energiebesparing.

 • Evert Manuels (energiecoach, evert.manuels@zutphenenergie.nl)
       
 • Gertjan van der Goot (energiecoach, gertjan.vandergroot@zutphenenergie.nl@zutphenenergie.nl)
       
 • Hans Cornelissen (energiecoach, hans.cornelissen@zutphenenergie.nl)
       
 • Janny Wigman (energiecoach, janny.wigman@zutphenenergie.nl)
       
 • John Wolthuis (energiecoach, john.wolthuis@zutphenenergie.nl)
       Ik vind het waardevol om iets concreets te kunnen doen met mijn zorgen over klimaatverandering en leefomgeving. Het is een enorme opgave waar we mondiaal voor staan, maar het geeft hoop en voldoening als je met gelijkgestemden concrete stappen kunt zetten. ‘Think global and act locally’ is een credo dat bij mij past. ZutphenEnergie is een prachtig platform met veel mooie mensen. Samen zijn we in staat om met lokale initiatieven het verschil te maken én om landelijke bewegingen te versterken. Wanneer over 25 jaar kleinkinderen mij vragen gaan stellen, kan ik hen zeggen dat veel mensen wél in beweging kwamen.
 • Martin Meuleman (energiecoach, martin.meuleman@zutphenenergie.nl@zutphenenergie.nl)
       
 • Peter Steerneman (projectleider energiecoach, peter.steerneman@zutphenenergie.nl)
    Lokale kracht en schone energie, daar ga ik voor. Energie verspillen vind ik zonde. Wat je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken. Door bewust om te gaan met de warmte en elektriciteit in mijn eigen huis kan ik een beetje voor onze planeet zorgen en een beetje voor mijn eigen portemonnee. Dat gun je anderen ook. En wat is dan leuker dan met gelijkgestemden in de lokale energiemaatschappij ZutphenEnergie anderen stimuleren om hetzelfde te doen? Samen werken aan en goed doel is leuk en geeft energie.
 • Philippe Chabot (energiecoach, philipe.chabot@zutphenenergie.nl)
       
 • Piet de Bie (energiecoach, piet.debie@zutphenenergie.nl)
       
 • Rik van Reekum (energiecoach, rik.vanreekum@zutphenenergie.nl)
    Energiebewustzijn is er na de oliecrisis thuis met de paplepel ingegoten en kwam er bij het verbouwen van ons huis uit 1976, dat we in 2007 in Warnsveld kochten, weer uit. De originele plavuizen benedenvloer gaf aanleiding tot het aanleggen van vloerverwarming, vloerisolatie en vervolgens studie naar andere mogelijkheden om de hoge energierekening lager te krijgen. In 2012 hebben we met de buren het platte, geschakelde garagedak van PV panelen laten voorzien. Rond die tijd kreeg de energietransitie vorm en heb ik enkele bijeenkomsten bijgewoond van de technische commissie van ZutphenEnergie voorganger, ZET. Daar bleef het bij omdat ik ook betrokken raakte bij een lokaal burgerinitiatief dat Zutphen naar Olympisch Niveau is gaan heten. Na een tip van een medebestuurder (Jan Fikken) van de daaruit voortgekomen Stichting De Kanteling zet ik nu als coach opgedane kennis van energiebesparing en duurzaamheid graag in voor andere energiebewuste bewoners van onze heerlijke stad om in te wonen.
 • Robert Achterberg (energiecoach, robert.achterberg@zutphenenergie.nl)
       
 • Stijn Wagenaar (energiecoach, stijn.energiecoach@zutphenenergie.nl)
       
 • Wubbo Trip (energiecoach, wubbo.trip@zutphenenergie.nl)
       
 • Yvonne van Zon (energiecoach, yvonne.vanzon@zutphenenergie.nl@zutphenenergie.nl)
       
Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

'ZE’ staat wat mij betreft voor ‘WIJ’

Nieuwsbrief aanmelden