Privacy

Protocol - Verzoek

Protocol

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. ZutphenEnergie ging al voorzichtig met persoonsgegevens om, maar heeft haar bedrijfsvoering nu extra aangescherpt. Eén van de maatregelen is, dat alle medewerkers van de coöperatie voortaan overeenkomstig de AVG moeten handelen. Alle maatregelen en richtlijnen vind je in ons Privacyprotocol.

 

Privacy protocol ZutphenEnergie

Verzoek

Misschien heeft ZutphenEnergie ook persoonsgegevens over jou verzameld. De AVG geeft jou het recht om bij ons verzoeken in te dienen hoe we met deze gegevens moeten omgaan. Denk aan een verzoek tot inzage (overzicht van alle bij ons bekende gegevens), een verzoek tot rectificatie (aanpassen van de gegevens), een verzoek tot beperking van verwerking (gegevens wel bewaren maar er tijdelijk niks mee doen) of een verzoek tot vererwijdering van de gegevens. Indien het verzoek redelijk is, zal ZutphenEnergie het inwilligen. 

Gebruik ons contactformulier om je verzoek door te geven.

 

 

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"We willen graag de lokale opwekking van duurzame energie stimuleren."

Nieuwsbrief aanmelden