Projecten

 Energie opwekken - Energie leveren/afnemen - Energie besparen

ZutphenEnergie is een projectorganisatie. We trachten onze missie te verwezenlijken door het opzetten van projecten op het gebied van energie opwekken, leveren/afnemen en besparen. Waar mogelijk doen we dat met onze partners. Momenteel lopen de volgende projecten:

Energie besparen

 • Energiecoach (actief, met gemeente en Kenniscentrum WOAB)
  Huiseigenaren en huurders begeleiden bij het kiezen van bespaarmaatregelen.
 • Emovia (actief, met Mywheels en gemeente)
  Promoten van elektrisch rijden door verhuur van onze e-cars.
 • Wijk van de toekomst (actief, met gemeente, Gelders Energie Akkoord en Klimaatverbond)
  Realiseren van een proefproject in een Zutphense wijk om zonder gas te koken en te stoken.
 • Energieloket (actief, met gemeente en BrummenEnergie)
  Inirchten van informatiebalie voor bewoners met energievragen in Energiewinkel.
 • Stil en warm (actief, met gemeente)
  Van acoustisch naar thermisch: isoleren van 300 huizen.
 • Besparen voor sportclubs II (in voorbereiding, met sportclubs en gemeente)
  Begeleiden van Zutphense buitensportclubs bij het energieneutraal maken van hun sportcomplex.
 • Led's go 2018 (in voorbereiding)
  Voorlichtingsproject om bewoners te leren over voordelen en gebruik van Led.
 • Energy Escape Room (in voorbereiding, met Tauw en Om)
  Ontwikkelen van een escape room met als thema duurzame energie.
 • Energiedeelbon (in voorbereiding, met Deelbon Zutphen en steun van Torenfonds)
  Marktplek in winkel waar inwoners vraag en aanbod mbt energie kunnen uitwisselen. De plek is onderdeel van het deelbonnenproject dat in Zutphen draait.
 • Warme truiendag (in voorbereiding, met Educatiepunt Zutphen)
  Educatief project rondom de Warme truiendag in feburari.

Energie opwekken

 • Zonnepark Warken 1 (actief))
  Zonnecentrale met 600 panelen op stal aan Lochemseweg.
 • Zonnepark Leesten 1 (in voorbereiding)
  Zonnecentrale met 366 zonnepanelen
 • Zonnepark Zutphen-Zuid (in voorbereiding)
  Zonnecentrale met 600 panelen op gebouwen van de Vrije School VO aan de Weerdslag.
 • IJsselwind (in voorbereiding, met BrummenEnergie, Energierijk Voorst, LochemEnergie)
  Plaatsing van 3 windmolens bij IJssel-Twentekanaal.
 • GFT-stroom (actief, via Circulus Berkel en Attero)
  Beschikbaar krijgen van stroom uit Zutphens GFT en communiceren aan burgers.
 • Zutphen op Rozen (ZoR, in voorbereiding)
  Programma om huurders in staat te stellen tegen een lage inleg deel te nemen aan een zonnepark.
 • Zon op School (actief, met Educatiepunt Zutphen)
  Educatief project voor basisscholen over PV op schoolgebouw.
 • Ik onderzoek energie (in voorbereiding, met bedrijven en ikonderzoekenergie.nl)
  Educatief project voor Havo en VWO over een maatschappelijk probleem in de energiesector.

Energie leveren/afnemen

 • Belactie
  Werven van klanten vanuit lijst met Zutphense early adaptors.
 • Ambassadeursactie
  Werven van nieuwe klanten voor de afname van strooom en/of gas via de huidige klanten.
 • Straatcampagne (actief)
  Werving klanten op Zutphense markten en festivals.
 • Werving bij verenigingen (in voorbereiding)
  Klanten werven onder leden van Zutphense verenigingen. Per lid ontvangt de vereniging ieder jaar 10 euro.
 • ZE-campagne 2018 (in voorbereiding)
  Campagne gericht op naamsbekendheid en onderliggende voor alle andere publiesgerichte projecten.

 

Over ZutphenEnergie

Over ZutphenEnergie

ZutphenEnergie is een energiecoöperatie van, voor en door bewoners en bedrijven uit Zutphen en Warnsveld. Samen voorzien we in de lokale energiebehoeften in onze gemeente. Dat doen we door zelf betaalbare energie op te wekken, te leveren en te besparen. Zo versterkt ZutphenEnergie de lokale economie.

Nieuwsbrief aanmelden