Hoe gaat ZutphenEnergie met de privacy om?

Organisatie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. ZutphenEnergie ging al voorzichtig met haar persoonsgegevens om, maar heeft haar bedrijfsvoering op dit punt nu extra aangescherpt. Eén van de maatregelen is, dat alle medewerkers van de coöperatie voortaan overeenkomstig de AVG moeten handelen. Lees ons Privacy Protocol.

ZutphenEnergie Privacy Protocol


<< Terug naar vraag & antwoord

Maak kennis met onze klanten

Ik ben klant, want:

"We willen graag de lokale opwekking van duurzame energie stimuleren."

Nieuwsbrief aanmelden